Wat is Aqua Vitaal?

In onze Aqua Vitaal groepen bieden onze professionele instructeurs een compleet programma aan: 20 minuten watergymnastiek in borstdiep water en aansluitend zwemtraining op beginners of gevorderd niveau met het accent op overleven en verbeteren van de zwemvaardigheid.

Zwemmen is één van de meest gezonde en minst blessure gevoelige bewegingsactiviteiten. Alle spieren worden gebruikt, de conditie blijft op peil en er is geen druk op de gewrichten. Een ander voordeel is het calorieverbruik, dit ligt 40% hoger ten opzichte van vergelijkbare oefeningen op het droge. Deelname is niet leeftijdsgebonden, iedereen is van harte welkom!

Informatie tarieven

Instuif of proefles

Voor iedereen die geen abonnement wenst of niet wekelijks in de gelegenheid is om te komen sporten, is het mogelijk om bij de kassa een losse les (instuif) af te rekenen of te reserveren.
Je kunt de losse les ook gebruiken als proefles om het zwemmen eerst te proberen, voordat je een abonnement aanschaft (online aanvragen). 

Lestijden?

In de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les, de vakanties en feestdagen staan ook vermeld in onze agenda. Op Goede Vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart gaat de training wel door.

Maandag: 09.00 - 10.00 uur
Recreatiebad 29,5⁰C
Maandag: 11.00 - 12.00 uur
Lesbad, 28,5⁰C
Dinsdag: 15.00 - 16.00 uur
Lesbad 28,5⁰C
Woensdag: 09.00 - 10.00 uur
Recreatiebad + lesbad
Woensdag: 11.00 - 12.00 uur
Lesbad 28,5⁰C
Vrijdag: 09.00 - 10.00 uur
Recreatiebad + lesbad

Informatie abonnement

Al onze abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het Aqua Vitaal abonnement is geldig voor een half of heel seizoen. 
Half seizoen:
- vanaf de start na de zomervakantie t/m 31 januari van het volgende jaar,
- vanaf 1 februari t/m de laatste week voor de start van de zomervakantie van hetzelfde jaar.
Heel seizoen:
- vanaf de start na de zomervakantie t/m de laatste week voor de start van de zomervakantie van het volgende jaar.

Tijdens de looptijd van het abonnement kan er per week 1 uur les worden gevolgd op het gekozen tijdstip. De geldigheid van het abonnement is op elk gewenst moment zelf na te kijken met het account: mijn.golfbad.nl

In geval van ziekte is er, bij tijdige ziekmelding (niet achteraf), een mogelijkheid tot compensatie indien er sprake is van minimaal 4 aaneengesloten weken afwezigheid. Dit kan telefonisch of bij de kassa worden doorgegeven. 

Let op: bij de aanschaf van een vervolg abonnement is de ingangsdatum niet het moment van aanschaf, maar de einddatum van het vorige abonnement.

Contact Golfbad Oss

info@golfbad.nl

Telefoonnummer:
0412 - 64 75 75

Euterpelaan 1
5344 CA Oss
Routebeschrijving